Inter Cars Školení ELEKTROMOBILITA, HYBRIDNÍ A EL. VOZIDLA

Podolí u Brna ELEKTROMOBILITA, HYBRIDNÍ A EL. VOZIDLA

Program:
Konstrukce různých hybridních pohonů a jejich výrobců
Motivace pro práci u vozidel s vysokým napětím
Pracovně právní předpoklady pro práci na vozidlech s VN
Potenciální nebezpečí a odpovědnost servisu během prací u vozidel s VN
Přehled dobíjecích systémů
První pomoc, ochranné prostředky a pomůcky, ochranná opatření pro oblast činností
a prací na VN