Inter Cars Školení PARALELNÍ DIAGNOSTIKA

Nupaky PARALELNÍ DIAGNOSTIKA

Program:
Měření fyzikálních veličin (proud, napětí, podtlak, tlak, teplota) snímačů a akčních členů motorových
vozidel s využitím diagnostického přístroje KTS560/590 a osciloskopu FSA 500/720.
Měření a porovnávání odporů jednotlivých členů a jejich vodičů s hodnotami předepsaných
výrobcem. Dynamické měření fyzikálních veličin na motoru s využitím osciloskopu. Kontrola
zapalování, vstřikování, těsnosti sání, výfukové soustavy.