Jak se pozná vadný EGR ventil?

Jak se pozná vadný EGR ventil?

EGR ventil zajišťuje správnou míru emisí zplodin, které produkuje vaše auto. Jak poznáte, že s ním není něco v pořádku? Dozvíte se v tomto článku!

Jak u svého auta poznáte, že máte vadný EGR ventil?

EGR ventil je důležitou součástí moderních automobilů, na kterou bychom v dnešní době měli dávat opravdu pozor. Naše planeta čelí stále většímu a většímu znečišťování a EGR ventil pomáhá vašemu autu produkovat méně škodlivých dusíkatých zplodin. Jak se pozná vadný EGR ventil, abyste problémy s ním mohli co nejdříve řešit? Dozvíte se v tomto článku!

 


 

 

Funkce EGR ventilu

Co je EGR ventil? Jako většina takových zkratek i termín EGR pochází z angličtiny. Znamená Exhaust Gas Recirculation, neboli recirkulace výfukových plynů.
Při spalování v motoru dochází k reakci paliva a vzduchu z okolního prostředí, který obsahuje zejména dusík a kyslík. Dusík je za normálních podmínek inertní, ale ve spalovací komoře, kde teploty dosahují přes 1000
°C, se stává reaktivním a s kyslíkem reaguje. Vznikají tak škodlivé oxidy dusíku (NOX).
Zde vstupuje do hry EGR ventil. Ten do spalovací komory vrací malé množství těchto zplodin. Tím se sníží procentuální zastoupení kyslíku v komoře a sníží se spalovací teplota paliva. Díky tomu auto produkuje celkově menší množství dusíkatých zplodin.

Kdy EGR ventil pracuje?

EGR ventil může být buď otevřený, nebo zavřený. Míra otevření ventilu závisí na situaci. Startující auto má EGR ventil zavřený. Na volnoběh či při malých otáčkách motoru je naopak plně otevřený, protože není potřeba takového výkonu k provozu auta. Naopak při sešlápnutí plynu a zrychlování se ventil opět uzavře, aby se do spalovací komory dostalo co nejvíce kyslíku a výkon se tím zvýšil.

Co způsobí vadný EGR ventil a jak ho poznat?

Stejně jako jiné součástky, EGR ventil se může po nějakém čase opotřebovat. Nejčastějším problémem bývá hromadění nánosů uhlíkových zplodin, které mohou ventil zcela zanést a znemožnit tak jeho činnost. Pokud ve vašem autě nastane problém s EGR ventilem, měla by se vám na palubní desce rozsvítit kontrolka. To je první indikátor problémů s ventilem.
Vadný EGR ventil může mít následující projevy:

  1. Snížený výkon a špatné zrychlování.
  2. Viditelně větší množství emisí z výfuku v podobě černého kouře.
  3. Klepání motoru.
  4. Utavení pístu vlivem zvýšené spalovací teploty.
  5. Zápach paliva a zplodin uvnitř auta.

Jak na opravu EGR ventilu

Jakmile se EGR ventil porouchá, je nutné zajít s autem na jeho vyčištění, nebo rovnou výměnu. EGR ventil zároveň není základním autodílem a vaše auto se bez něj obejde, proto by někoho mohlo napadnout ventil zkrátka odstranit. Mějte ale na paměti, že podle Evropských směrnic je odstranění EGR ventilu nelegální a takové auto nesplňuje podmínky pro provoz na silnici a neprojde technickou kontrolou.
Cena samotného ventilu se podle modelu pohybuje v rozmezí mezi od 1000 do 6000 Kč, počítejte ale ještě s poplatkem za instalaci atd. Minimální cena výměny se pohybuje zhruba okolo 2500 Kč.

Výměna v servisu je ta nejjednodušší a nejbezpečnější cesta. Zároveň si budete jistí, že vše proběhlo v pořádku a ventil je správně nainstalován. Nechte si EGR ventil vyměnit například v jednom ze sítě autorizovaných autoservisů Inter Cars. Profesionální péče je samozřejmostí!