Jak se projevuje vadný vstřik u auta?

Jak se projevuje vadný vstřik u auta?

Vady na vstřikovači paliva není jednoduché rozpoznat, včasné odhalení přitom může vašemu autu ušetřit spoustu potenciálních problémů. Naučte se je poznat!

Jak se projevuje vadný vstřik u auta? Je rozdíl mezi naftou a benzinem?

Vadné vstřikování paliva do válců motoru se může negativně projevit, poněkud nepřekvapivě, na kondici vašeho auta. Přitom samotné příznaky tohoto problému nemusí být na první pohled vůbec zřejmé a snadno byste je mohli přehlédnout.

 

Jak se může vstřikovač porouchat?

Vstřikovač je obecně poměrně náchylný na nečistoty. Pokud tedy používáte např. bionaftu, která produkuje chemické nečistoty, je třeba na tento problém pamatovat. Podobně nebezpečné jsou sebemenší mechanické nečistoty. Dbejte tudíž i na stav palivového filtru jako součást péče o vstřikovače.

Jak poznáte vadný vstřik?

Symptomů špatného vstřikování je hned několik:

  • Zhoršení výkonu. Pokud se v autě objevují problémy s akcelerací, ztrátou výkonu nebo nedostatečným tahem, může to být důsledek špatného fungování vstřikovacího systému. To se projevuje nedostatečným množstvím paliva dodávaného do motoru nebo jeho chybným rozprašováním.
  • Nestabilní chod motoru. Pokud se motor chvěje, pracuje nepravidelně nebo si nezachovává konstantní otáčky, vyhledejte automechanika. Neschopnost dodat dostatečné množství paliva nebo jeho neadekvátní rozptyl může mít za následek nestabilitu motoru a vibrace.
  • Zvýšená spotřeba. Pokud auto najednou začne čerpat více paliva, než je obvyklé, a i přes normální jízdu se spotřeba zvyšuje, může to být příznakem vadného vstřiku. Nesprávně fungující vstřikovací systém dodává nadměrné množství paliva, což vede k vyšší spotřebě a zbytečným nákladům při tankování.
  • Problémy při jízdě v zatáčkách. Pokud se při projetí zatáčkou objevují problémy s tahem nebo vynecháváním, nechte vstřikovací systém zkontrolovat. Neadekvátní dodávka paliva nebo špatné rozptýlení mohou ovlivnit chování motoru při zatáčení a způsobit nestabilitu.
  • Zvýšení emisí škodlivých látek. Nefunkční vstřikovací systém má za následek neúplné spalování paliva, což vede k vyšším emisím exhalací. To nejenže škodí životnímu prostředí, ale také může vést k potížím při emisních testech a technické kontrole.

Benzinová x naftová auta

Problémy se vstřikovačem se mohou lišit v závislosti na tom, zda se jedná o benzinové, nebo naftové auto. Zde jsou některé rozdíly v obou typech paliva:

Jak se projevuje špatný vstřik u benzinu:

Nízká dodávka paliva. Vadný vstřikovač u benzinových aut způsobuje nedostatečné dodávání paliva do válců. To vede ke snížení výkonu, špatnému spalování a nízké akceleraci.

Špatné rozprašování paliva. Funkční vstřikovač by měl palivo rozprašovat do jemných kapének, které se snadno zapalují. Pokud je vstřikovač poškozený nebo zanesený, dochází k neadekvátnímu rozprašování, což ovlivňuje kvalitu spalování a způsobuje problémy s výkonem.

Jak se projevuje vadný vstřik u nafty:

Černý kouř. Vadný vstřikovač u naftových aut může způsobovat znatelný černý kouř. To je často známkou nedostatečného spalování paliva, které je důsledkem neadekvátního vstřiku nebo špatného rozptýlení paliva ve válcích.

Snížený výkon a tah. Poruchy vstřikovače u naftových aut vedou ke snížení výkonu a tahu. Vadný vstřikovač nedodává dostatečné množství paliva do motoru. To ovlivňuje výkon vozidla zejména při nízkých otáčkách.

Z výše popsaného seznamu vyplývá, že některé tyto příznaky jsou poměrně obecné a mohou se objevit při celé řadě dalších problémů s motorem.

Pokud vás u vašeho auta trápí některý z výše popsaných problémů, objednejte se k automechanikovi. Využijte například naší síť autorizovaných autoservisů Inter Cars! Profesionální péče je ta nejlepší investice do zdraví vašeho čtyřkolého miláčka.