Elektrická parkovací brzda TRW

Elektrická parkovací brzda TRW

Když společnost ZF v roce 2001 poprvé představila systém EPB (zkratka pro „Electronic Parking Brake”) pod značkou TRW, jednalo se o exkluzivní řešení vyhrazené pouze pro luxusní značky automobilů. Dnes je tak populární, že pomalu nahrazuje tradiční systémy. Mezi hlavní výhody patří spolehlivost, snadná obsluha a široká škála doplňkových funkcí, které nejsou u tradiční parkovací brzdy možné.

Na trhu existují různé technické varianty systému EPB. Společnost ZF Aftermarket, která vlastní značku TRW, se zaměřuje na takovou, která nevyžaduje tradiční brzdová lanka. Systém EPB společnosti TRW se zjednodušeně řečeno skládá z aktivačního tlačítka, řídicího modulu, elektrických kabelů a elektrického aktuátoru (motorku s převodovkou) integrovaného do brzdového třmenu.

Absence konvenční páky ruční brzdy umožňuje získat další prostor v interiéru vozidla. Díky odstranění brzdového lanka nedochází k problémům, jako je zamrzání nebo mechanické opotřebení, což zaručuje optimální výkon brzd za všech podmínek.

Výsledkem dlouholetého procesu neustálého zlepšování systému od společnosti TRW je pátá generace EPB. Je spolehlivý, efektivní a má řadu dalších funkcí. Konstruktéři se například zabývali i akustickým komfortem při aktivaci a deaktivaci systému. Tato pozornost věnovaná detailům svědčí o pečlivosti, s jakou byl tento projekt, který se díky své rostoucí popularitě ukázal být důležitým prvkem ve vývoji automobilismu, realizován.

Současné funkce EPB

Základní funkcí EPB je samozřejmě v souladu s dřívějším názvem "parkovací brzda" zajistit vozidlo při stání, ať už na rovné silnici nebo v kopci.

Elektronické ovládání EPB umožnilo rozšířit tento úkol o automatickou aktivaci při parkování a automatické uvolnění při rozjezdu. Na jedné straně tak řidič nemusí myslet na zatáhnutí ruční brzdy a na straně druhé je díky tomu snazší například rozjezd do kopce. Brzda se může při rozjezdu automaticky uvolnit, což je užitečné například při jízdě v dopravní zácpě nebo v kopci (funkce Auto Hold/Hill Holding).

Zatímco asistence při rozjezdu do kopce je poměrně známá, ne všichni řidiči jsou si vědomi dalších funkcí EPB, mezi které patří například: 

  • dynamické brzdění s podporou ESP (elektronický stabilizační systém)
  • dynamické brzdění využívající motorek třmenu (vozy vybavené systémem ABS)
  • dynamické brzdění se sníženým brzdným momentem
  • automatické přimáčknutí destiček v zaparkovaném voze, které by se mohly automaticky uvolnit v důsledku ochlazení (horké třecí obložení může na konci jízdy mírně zmenšit svůj objem)
  • zpomalení vozidla při řízeném, pomalém klesání (např. u vybraných vozů typu SUV nebo crossover)

Odborníci ZF Aftermarket také upozorňují na další výhodu EPB - tuto brzdu lze uvolnit pouze v případě, že je systém zapalování ve správné pozici (poloha klíče v zapalování nebo správný režim u "bezklíčkových" modelů) a je sešlápnutý brzdový pedál, což snižuje riziko náhodného odemknutí dětmi na minimum.

Nouzové brzdění

Mnoho řidičů si neuvědomuje, že systém EPB může být užitečný i v případě nouzového brzdění. Pokud je spínač EPB aktivován za jízdy, systém to považuje za nouzové brzdění. Zatímco při náhlém a prudkém brzdění by došlo k zablokování zadní nápravy a ztrátě trakce zadní části vozidla, parkovací brzda je opakovaně v rychlém sledu zatahována a uvolňována (činnost podobná ABS). Tento režim zajišťuje bezpečné brzdění až do zastavení vozidla.

EPB na předních kolech

Odborníci společnosti TRW již úspěšně implementovali další verzi systému EPB. Tentokrát se jedná o elektrickou parkovací brzdu pro použití na přední nápravě vozidla.

Tím se otevírá nový trh pro elektrickou parkovací brzdu TRW, která se bude dodávat do levných modelů vybavených vzadu bubnovými brzdami. Připomeňme, že tento systém funguje s kotoučovými brzdami.

Systém EPB společnosti TRW pro přední kotoučové brzdy umožňuje snížit výrobní náklady bubnových brzd tím, že se již nemusí montovat tradiční parkovací brzda.

EPB v servisu

Systém EPB nepředstavuje pro diagnostiky a automechaniky žádný problém ani výzvu. Moderní modely automobilů s EPB mají ovladače se servisními režimy. Patří mezi ně:

  • servisní režim pro výměnu brzdových destiček
  • kontrolní režim pro prohlídku na zkušebních válcích
  • automatické nastavení vůle, které upravuje polohu pístků podle opotřebení třecí vrstvy
  • nouzový a diagnostický režim

Servis elektrické parkovací brzdy TRW

Na trhu jsou k dispozici diagnostické přístroje pro servis systémů EPB, ale není nutné je kupovat. Většina univerzálních přístrojů (běžné dílenské diagnostiky) již má v softwaru funkce diagnostiky a seřízení EPB a také postup aktivující režim výměny brzdových destiček.

Při výměně brzdových destiček u systému EPB se stejně jako u vozu s běžným pomocným brzdovým systémem začíná příjezdem na servisní stání. Poté se připojí diagnostika ke konektoru EOBD a spustí se režim výměny destiček v třmenech EPB. Informace zobrazené na obrazovce vedou automechanika krok za krokem. Při demontáži systém zatáhne matice v pístcích a umožní jejich volné zasunutí, aby bylo možné destičky vyměnit. Po výměně destiček a potvrzení tohoto úkonu v diagnostickém přístroji systém nastaví pístky do pracovní polohy a kalibruje jejich polohu podle nové tloušťky třecí vrstvy. Dokončení postupu je oznámeno na displeji diagnostického zařízení.

Při tomto postupu dbejte na bezpečnostní pravidla a například si nehrajte s dveřmi. Pokud dojde k jejich náhodnému zavření, mohou se pístky (v závislosti na typu a ročníku vozidla) vrátit do provozní polohy.

Motorky EPB - nyní jako náhradní díl

Společnost ZF Aftermarket pod značkou TRW uvedla na trh sady motorků pro EPB jako náhradní díl. Necelých 10 položek pokrývá prakticky celou poptávku (jeden typ motorku se hodí pro mnoho různých třmenů EPB), což zjednodušuje skladování a logistiku dodávek.

Tento nový díl určený pro aftermarket snižuje náklady na servis EPB a přispívá k ochraně životního prostředí. Výměna motorku EPB výrazně prodlužuje životnost celého třmenu.